ANUNŢ PUBLIC
Green Pallet SRL cu sediul in Negoiesti anunţă publicul interesat asupra începerii procedurii de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru funcţionarea Productia si Repararea Ambalajulor din Lemn amplasat in sat Negoiesti, Judetul Dolj
Informaţiile privind influenţa activităţii asupra mediului pot fi consultate în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00 la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova.
Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Arata datele de contact