Angajaţii din învăţământul oltean s-au înghesuit să-şi depună dosarele pentru a avea o şansă la obţinerea gradaţiei de merit, reprezentând o indemnizaţie de 25% din salariul de bază. Perioada pentru depunerea dosarelor a fost 15 martie-11 aprilie, acestea conţinând documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv.

*

„11 aprilie a reprezentat ultima zi în care s-au depus dosarele în vederea obţinerii gradaţiei de merit. Gradaţia va fi acordată pentru 16% din numărul total al posturilor didactice la nivel judeţean. Începând din anul acesta, gradaţia de merit se va acorda pe o perioadă de cinci ani”, a explicat Gabriela Constantinescu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Şcolar al Judeţului (ISJ) Olt.


Potrivit Metodologiei, la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa angajaţii din învăţământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum şi personalul didactic din învăţământ angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării.
De asemenea, gradaţia de merit poate fi obţinută şi de personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010, care are calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării şi o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani.

Dosarele dascălilor, evaluate de ISJ

Dascălii care vor primi gradaţia de merit vor fi aleşi de o comisie de coordonare a concursului care va fi numită de inspectorul şcolar general Mariana Gheorghe.

*

„Pentru fiecare specializare există o comisie de evaluare la nivelul Inspectoratului Şcolar din reprezentanţi ai Consiliului Consultativ de disciplină sau din metodişti care funcţionează pe disciplina respectivă”, a precizat Gabriela Constantinescu.

Gradaţie pe bază de portofoliu, după Legea Educaţiei

Criteriile de obţinere a gradaţiei de merit se vor înăspri în viitor, odată cu intrarea în vigoare pe deplin a noii Legi a Educaţiei Naţionale. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii şi finale din Metodologia pentru obţinerea gradaţiei de merit, începând cu anul şcolar 2014-2015, evaluarea activităţii desfăşurate de personalul didactic în vederea obţinerii gradaţiei se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat sau portofoliu personal, certificat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

*

„Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii unităţii de învăţământ”, se arată într-un ordin al ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, din anul 2010.
Sursa: gazetanoua.ro