Permise Conducere - Acte necesare


 1. #1
  FREAKTUNING's Avatar FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist.
  Data de inscriere
  02-10-2005
  Locaţie
  Craiova
  Varsta
  39
  Sex
  M
  Mesaje
  22,965
  Mesaje bazar
  795
  Putere Reputatie
  139
  Reputatie
  13696
  Puncte CF
  1339.7

  Permise Conducere - Acte necesare

  Eliberarea unui nou permis de conducere pentru cetăţenii români care au domiciliul
  în România ca urmare a expirării, deteriorării, pierderii/furtului sau schimbării numelui
  Documente necesare:

  1)Fişa deţinătorului permisului de conducere (formular tip, procurat de la un birou de copiat acte completat prin dactilografiere, semnat şi datat);

  2)Fişă medicală tip permis, încheiată la una din policlinicile abilitate dacă solicitarea preschimbării se face după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

  3)Taxă reprezentând contravaloarea permisului de conducere plătită la C.E.C. sau B.C.R.;

  4)Act de identitate original şi copie xerox;

  5)Permisul de conducere sau declaraţia de pierdere şi timbru de 1 RON (permis pierdut);

  6)Actul în urma căruia s-a produs schimbarea numelui (certificat căsătorie, hotărâre de divorţ, etc) original şi copie xerox;

  Eliberarea unui nou permis de conducere pentru cetăţenii români
  care au domiciliul în străinătate

  Documente necesare:

  1)Fişa deţinătorului permisului de conducere (formular tip, procurat de la un birou de copiat acte completat prin dactilografiere, semnat şi datat);

  2)Fişă medicală tip permis, încheiată la una din policlinicile abilitate dacă solicitarea preschimbării se face după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

  3)Taxă reprezentând contravaloarea permisului de conducere plătită la C.E.C. sau B.C.R.;

  4)Paşaportul românesc original şi copie xerox;

  5)Permisul de conducere;

  6)Actul în urma căruia s-a produs schimbarea numelui (certificat căsătorie, hotărâre de divorţ, etc) original şi copie xerox;

  7)Declaraţie notarială a titularului permisului de conducere, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat;

  8)Documente din care să rezulte că are o locuinţă deţinută în proprietate sau închiriată pe raza judeţului Dolj.

  Eliberarea unui nou permis de conducere pentru cetăţenii români care
  au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate


  Documente necesare:

  1)Procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara unde se află cetăţeanul român, prin care împuterniceşte un mandatar pentru emiterea unui nou permis de conducere, având aplicată o fotografie de 3,5 x 4 cm., color pe fond alb, vizată de funcţionarul diplomatic.

  2)Declaraţie pe propria răspundere a titularului permisului de conducere, dată în faţa funcţionarului diplomatic din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare, iar în cazul pierderii acestuia, împrejurările în care s-a pierdut.

  3)Fişa deţinătorului permisului de conducere semnată de titularul permisului de conducere în faţa funcţionarului diplomatic, având aplicată o fotografie de 3,5 x 4 cm., color, pe fond alb, vizată de funcţionarul diplomatic.

  4)Actul care atestă starea de sănătate, ca fiind apt pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice categoria ..... , vizat de funcţionarul diplomatic şi traducerea acestuia.

  5)Copia actului de identitate al titularul permisului de conducere vizată de funcţionarul diplomatic.

  6) Dovada plăţii contravalorii permisului de conducere (chitanţă C.E.C. sau B.C.R.)

  7)Permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită sau declaraţie de pierdere.

  8)Copia documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) vizată de funcţionarul diplomatic.

  9)Originalul şi copia actului de identitate al mandatarului.

  Preschimbare permis de conducere străin cu documentul în original

  Documente necesare:

  1)cererea solicitantului. Din cerere trebuie să rezulte explicit, pentru ce categorii/subcategorii corespondente celor româneşti, se solicită preschimbarea (se procură de la ghişeu);

  2)permisul de conducere străin în original şi traducerea permisului de conducere legalizată în limba română, care să aibă aplicat timbrul sec de către notar. Acestea trebuie să conţină detaliat, categoriile/subcategoriile pentru care a fost emis documentul respectiv data eliberării, perioada de valabilitate, restricţii stabilite de autorităţile emitente, dacă este duplicat, declarat pierdut sau furat. Nu se solicită traducerea permisului de conducere legalizată în limba română a permiselor eliberate de autorităţile din Republica Moldova, care sunt editate în limba română;

  3)documentul de identitate al solicitantului în original şi în copie, respectiv:
  - paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetăţenilor străini;
  - paşaportul şi cartea de identitate provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români;

  4)fişa deţinătorului permisului de conducere (de la un birou de copiat acte), completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color (3,5 x 3,85 cm), de dată recentă. Aceasta poate fi ataşată prin lipire sau imprimată direct pe formular;

  5)fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată încheiată cu concluzia „APT CONDUCĂTOR AUTO", cu precizarea categoriilor/subcategoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi eventualele restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat;

  6)certificatul de cazier judiciar, care este valabil 6 luni de la data eliberării;

  7)declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori străin sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;

  8)taxa reprezentând contravaloarea permisului de conducere plătită la C.E.C. sau B.C.R.
  Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

  Notă:
  Dacă persoana care solicită preschimbarea unui permis de conducere obţinut în străinătate are dreptul de a conduce suspendat sau anulat, nu se va da curs cererii până când acesta nu îşi rezolvă situaţia personală.

  Nu se preschimbă permisul de conducere al persoanei care a comis pe teritoriul României una din infracţiunile prevăzute în art. 24 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006 şi O.U.G. nr. 63/2006, precum şi permisele de conducere care au fost reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce, cele retrase sau anulate pe teritoriul României potrivit legislaţiei în vigoare.

  Preschimbare permis de conducere străin în cazul în care
  a deţinut sau deţine şi permis de conducere românesc

  Documente necesare:

  1)cererea solicitantului. Din cerere trebuie să rezulte explicit, pentru ce categorii/subcategorii corespondente celor româneşti, se solicită preschimbarea (se procură de la ghişeu);

  2)permisul de conducere naţional românesc în original. În cazul în care acesta nu este în posesia titularului, se va solicita o declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte motivul obiectiv al lipsei documentului, sau dacă acesta a fost preschimbat în străinătate;

  3)permisul de conducere străin în original. Traducerea permisului de conducere legalizată în limba română, care să aibă aplicat timbrul sec de către notar. Acestea trebuie să conţină detaliat, categoriile/subcategoriile pentru care a fost emis documentul respectiv data eliberării, perioada de valabilitate, restricţii stabilite de autorităţile emitente, dacă este duplicat, declarat pierdut sau furat. Nu se solicită traducerea permisului de conducere legalizată în limba română a permiselor eliberate de autorităţile din Republica Moldova, care sunt editate în limba română;

  4)documentul de identitate al solicitantului în original şi în copie, respectiv:
  - paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetăţenilor străini;
  - paşaportul şi cartea de identitate provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români;

  5)fişa deţinătorului permisului de conducere (de la un birou de copiat acte), completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color (3,5 x 3,85 cm), de dată recentă. Aceasta poate fi ataşată prin lipire sau imprimată direct pe formular;

  6)fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată încheiată cu concluzia „APT CONDUCĂTOR AUTO", cu precizarea categoriilor/subcategoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi eventualele restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat;

  7)certificatul de cazier judiciar, care este valabil 6 luni de la data eliberării;

  8)declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul/permisele de conducere depuse pentru preschimbare sunt autentice, titularul acestora nu (sau) mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori străin sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;

  9) taxa reprezentând contravaloarea permisului de conducere plătită la C.E.C. sau B.C.R.
  Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

  Valabil incepand cu 10.02.2009

 2. #2
  Moderator rogedan's Avatar rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. rogedan este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist.
  Data de inscriere
  09-01-2007
  Locaţie
  Craiova
  Sex
  M
  Mesaje
  10,429
  Mesaje bazar
  3838
  Putere Reputatie
  75
  Reputatie
  12887
  Puncte CF
  611.0
  Usergroups:
  Fişa deţinătorului permisului de conducere se poate downloada de aici : http://www.prefecturacv.ro/PermiseFo...0CONDUCERE.pdf
  Vrei mai putine reclame? Inregistreaza-te sau logheaza-te

 3. #3
  De-al casei victtor's Avatar victtor este o raza de lumina in ochii tuturor victtor este o raza de lumina in ochii tuturor victtor este o raza de lumina in ochii tuturor victtor este o raza de lumina in ochii tuturor victtor este o raza de lumina in ochii tuturor victtor este o raza de lumina in ochii tuturor
  Data de inscriere
  27-10-2008
  Varsta
  49
  Sex
  M
  Mesaje
  478
  Mesaje bazar
  131
  Putere Reputatie
  21
  Reputatie
  573
  Puncte CF
  5.5

  numele si prenumele sunt scrise fara diacritice?

  In permisele auto model nou, numele si prenumele sunt scrise fara diacritice? (respectiv ş, ă, ţ...etc ) Sau este o greseala si trebuie sa-l preschimb din nou?
  Vrei mai putine reclame? Inregistreaza-te sau logheaza-te

Tags for this Thread

Google+

Cautati logo-ul CraiovaForum?

Iata cateva variante: