Matrici (1)

1. Fie o matrice pătratică cu n linii şi n coloane, având ca elemente numere întregi. Să se afişeze

elementele perfecte din matrice.

2. Fie o matrice cu n linii şi n coloane, cu elemente numere naturale. Să se tipărească elementele prime

din matrice.

3. Se citeşte de la tastatură o matrice a cu n linii si n coloane , cu elemente numere naturale. Să se

calculeze si sa se afiseze suma elementelor perfecte din matrice.

4. Fie o matrice pătratică de dimensiune n. Să se calculeze şi să se afişeze suma elementelor prime din

matrice.

5. Se citeşte de la tastatură o matrice pătratică de ordinul n, cu elemente numere naturale. Să se

calculeze minim elementelor din matrice. Să se afişeze acest element, apoi sa se verifice daca acesta

este un numar prim si sa se afiseze un mesaj corespunzator.

6. Fiind data o matrice patratica de ordinul n cu elemente numere intregi, se cere să se calculeze media

aritmetică a elementelor din zona de vest a matricii.

7. Fie o matrice pătratică cu n linii şi n coloane, având ca elemente numere întregi. Să se calculeze şi să

se afişeze media aritmetică a elementelor de sub diagonala secundară.

8. Fie o matrice pătratică de dimensiune n. Să se calculeze şi să se afişeze suma elementelor de sub

diagonala principală, suma elementelor de pe diagonala principală şi suma elementelor de deasupra

diagonalei principale.

9. Se citeşte de la tastatură o matrice a cu n linii si n coloane , cu elemente numere naturale. Să se

afişeze elementele de pe diagonala secundară din matrice.

10. Se citeşte de la tastatură o matrice a cu m linii si n coloane , cu elemente numere întregi. Să se

calculeze şi să se afişeze suma elementelor pare de pe coloane impare şi media aritmetică a

elementelor din zona de nord a matricii.

11. Se dă o matrice de numere reale de dimensiune m*n. Să se înlocuiască elementele negative cu

elementul maxim din matrice. Să se tipărească matricea astfel obţinută.

12. Se citeşte de la tastatură o matrice pătratică de ordinul n, cu elemente numere naturale. Să se afişeze

produsul elementelor de pe diagonala principală din matrice.

13. Se citeşte de la tastatură o matrice pătratică de ordinul n, cu elemente numere naturale. Să se

calculeze maximul elementelor din matrice. Să se afişeze acest element, apoi sa se verifice daca

acesta este un numar perfect si sa se afiseze un mesaj corespunzator.

14. Se citeşte de la tastatură o matrice a cu m linii si n coloane , cu elemente numere întregi. Să se

calculeze şi să se afişeze suma elementelor din zona de vest din matrice şi media aritmetică a

elementelor pozitive de pe linii pare.

15. Se dă o matrice de numere reale de dimensiune m*n. Să se înlocuiască elementele pare cu elementul

minim din matrice. Să se tipărească matricea astfel obţinută.

16. Fie un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane, cu elemente numere întregi. Să se calculeze

suma elementelor de pe linii pare şi coloane impare. Să se afişeze apoi media aritmetică a

elementelor de sub diagonala principală.

17. Se consideră o matrice de dimensiune m*n cu toate elementele nule. Să se înlocuiască elementele cu

suma indicilor săi, dacă această sumă este pară.

18. Fie o matrice de numere întregi. Să se determine dacă elementul maxim din matrice este prim.

19. Fie un tablou bidimensional a cu m linii şi n coloane. Să se transfere într-un vector elementele pare

din matrice.

20. Se dă o matrice a cu m linii şi n coloane cu elemente numere reale. Să se construiască vectorul b care

conţine elementul minim de pe fiecare linie. Să se afle apoi maximul acestui vector.