Se introduce o matrice patrata de ordin n cu elemente numere intregi. Se cere sa se calculeze si afiseze:

a) Suma elementelor de deasupra diagonalei principali.

b) Suma elementelor de sun diagonala secundara.

Ajutatimi va rof frumos, sunt foarte reconuscator.