Scrieti programul pascal care construieste si afiseaza pe ecran matricea cu n linii si n coloane in care se vor memora in ordinea crescatoare a valorii,pe linii si coloane, primele n la 3 numere naturale nenule,pare, care nu sunt divizibile cu 3 fiecare linie se va afisa pe cate o linie a ecranului cu elementele de pe aceeasi linie separate prin cate un spatiu