Nokia 2630, nou tipla, 0 minute; pret 180; tel 0720 880 469