În perioada 18-22 octombrie a.c. se vor distribui alimente ( făină, mălai, paste făinoase, biscuiţi), pentru pensionari cu pensii sub 400 lei/lună, beneficiarii de venit minim garantat, persoanele cu handicap grav şi accentuat (adulţi şi copii) neinstituţionalizate şi şomerii cu indemnizaţie de şomaj, care nu şi-au ridicat drepturile în etapele anterioare de distribuire.

Distribuirea se va face în limita stocului disponibil, de către Primăria Municipiului Craiova, prin Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, de la depozitele organizate în incinta Regiei Autonome de Transport Craiova – Secţia 2 Depou Tramvaie din B-dul.Dacia nr.3-5.

La ridicare titularul drepturilor prevăzute de H.G.nr.600/2009 trebuie să se prezinte cu:
- B.I/CI în original
- cupon de pensie din ultima lună de plată (pentru pensionari)
- carnet de evidenţă vizat la zi (pentru şomeri)
- certificat de încadrare în grad de handicap – în original (pentru persoanele cu handicap).
În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe bază de:
- împuternicire sau, după caz, declaraţie – formulare tipizate ce vor fi asigurate de instituţie;
- B.I./C.I. titular şi persoana imputernicită/reprezentant legal/curator – originale şi copii;
- cupon de pensie din ultima lună de plată – pentru pensionari – original şi copie;
- procură notarială – pentru beneficiarii de ajutor social care nu sunt deplasabili – original şi copie.