Vor fi alocate fonduri în valoare de aproximativ 230 de milioane de euro pentru proprietarii de terenuri care înfiinţează păduri. Sumele pot ajunge în 5 ani la aproape 2.900 de euro pentru un hectar.

Programul intitulat „Prima împădurire a terenurilor agricole” se derulează de către Ministerul Mediului şi pădurilor prin Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare. Prefectura Dolj a solicitat tuturor primarilor din judeţ să identifice terenurile, indiferent de forma de proprietate, care se pretează înfiinţării de pădure, astfel încât Doljul să atragă cât mai mult din suma alocată la nivel naţional.
Obiectivul îl constituie creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apelor şi solurilor, iar contribuţia publică totală este de 229.341.338 euro. Plăţile vor fi acordate pe diverse etape şi pot ajunge în 5 ani la aproape 2.900 de euro pentru un hectar de pădure plantat. Pentru acest an mai sunt disponibile trei sesiuni de depunere de proiecte în perioadele: 2-31 mai, 1-30 septembrie, 2-30 decembrie.
Fiecare sesiune are alocate câte 500.000 de euro. Pot aplica la acest program persoane fizice, persoane juridice, grupuri sau asociaţii de persoane fizice sau juridice, autorităţi publice locale.

Sursa: www.lupamea.ro