Potrivit art. 169 din Legea unică a pensiilor, pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă şi cu 25% pentru grupa a II-a de muncă. Nu vor primi această majorare cei pentru care la recalcularea pensiilor, în determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de acte cu caracter special.Sursa: gazetanoua.ro