În perioada 15 martie - 8 aprilie, se desfăşoară o amplă acţiune de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă de către autorităţile locale, pentru a depista eventualele depozite de deşeuri şi materiale lemnoase care pot obtura secţiunile de scurgere a apelor şi pot provoca revărsări.

Specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au controlat până la sfârşitul lunii martie cursurile de apă de pe raza a 18 localităţi doljene. Conform conducerii A.B.A Jiu, asemenea acţiuni se desfăşoară la nivelul fiecărui judeţ din ţară şi sunt urmare a solicitării Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă. Această acţiune se desfăşoară împreună cu cei de la Garda de Mediu, ISU Dolj şi Prefectura Dolj, verificându-se prin sondaj existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor din ţudeţul Dolj. “Comisia stabilită prin ordinul prefectului Nicolae Giugea în urma adresei Comitetului Ministerial a controlat localităţile pe unde trec pâraiele Argetoaia, Racoviţa, Cărneşti, Vlasca, Teslui, Amaradia, Plosca, Valea Albă, Terpeziţa, Brabova, Mereţel, Raznic, Balasan, Desnăţui şi râul Jiu. Au găsit depozite de gunoi mici şi izolate pe cursurile de ape necodificate (văi, torenţi)”, a declarat directorul A.B.A Jiu, Cosmin Călin. Primarii acestor comune au primit termene, între 3 şi 8 aprilie 2011, pentru a realiza igienizarea şi a găsi modalităţi legale de a strânge şi depozita gunoiul. În cazul în care la expirarea termenului igienizarea nu va fi efectuată se va trece, potrivit Legii, la sancţionarea contravenţională, iar amenzile nu sunt tocmai mici.

La nivelul judeţului Dolj acţiunea de verificare a început încă de pe 16 martie potrivit ordinului Prefectului nr. 101/14.03.2011 şi se efectuează în două etape: într-o primă fază se fac verificări în teren şi se dau termene de intrare în legalitate, iar în cea de-a doua etapă se controlează dacă s-au rezolvat problemele până la termenele date, în caz contrar primăriile fiind amendate.

După avertismente se va trece la amenzi

La rândul lor, inspectorii Biroului Inspecţia Apelor din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au dat în luna martie şase avertismente potrivit art. 87, alin.1 din legea apelor. La nivelul judeţului Dolj inspectorii A.B.A Jiu au sancţionat doi contravenienţi, Ferma de Pui Brădeşti şi Ferma de vaci Băileşti, ambele societăţi fiind găsite în momentul controlului funcţionând fără a deţine autorizaţie de gospodărire a apelor.

O altă societate care a fost avertizată dându-i-se termen pentru a intra în legalitate este S.C GENERAL TRANS, S.A din judeţul Hunedoara. “Aceasta deţine o priză de apă cu baraj de beton ce alimentează microcentrala pentru producerea energiei electrice proprii, dar inspectorii au descoperit că nu a fost asigurat un debit minim salubru pentru asigurarea condiţiilor naturale de viaţă ale ecosistemelor acvatice existente în aval”, a declarat Cosmin Călin, director A.B.A Jiu.

De asemenea, Primăria oraşului Petrila a primit un avertisment deoarece în data de 28 martie 2011 au fost depistate în albia pârâului Jieţ o autoutilitară şi un buldoexcavator cu ajutorul cărora erau extrase agregate minerale fără a deţine autorizaţia de gospodărirea apelor. În judeţul Gorj, inspectorii ABA Jiu au dat avertisment Primăriei Drăguţeşti după ce au constatat că pe malul stâng al cursului de apă Amaradia, în dreptul localităţii Drăguţeşti exista un deposit de cenuşă provenit de la locuitorii din comună, amplasat în zona dig-mal, ce reprezintă o zonă de protecţie. La nivelul judeţului Mehedinţi, inspectorii au constatat în urma unui control că la firma SC DIRMORAR PROD s-au adus modificări la instalaţia de alimentare-evacuare a apelor, fără a notifica în scris Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinţi. Dacă la expirarea termenelor date de către specialiştii apelor române cei amintiţi mai sus nu vor fi intrat în legalitate, atunci vor primi amenzi contravenţionale cuprinse între 25.000 lei şi 80.000 lei, în funcţie de încadrarea legală.
Sursa: www.lupamea.ro