Proiectul este finanţat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară nr. 3:

„Dezvoltare economică şi socială - Dezvoltare economică şi coeziune socială prin identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei”. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt:

Asociaţia Transfrontalieră E (quilibrum) Environment, Fundaţia Perpetuum Mobile - Pleven, Asociaţia Parteneriatul Regional pentru Dezvoltare Durabilă - Vidin.

Obiectivul principal al proiectului este protejarea resurselor transfrontaliere naturale şi protecţia mediului pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, printr-o cooperare sporită între toţi actorii-cheie din regiune. Principalele activităţi ale proiectului vor consta în: elaborarea a două studii:

„Turismul tematic – oportunitate pentru dezvoltarea și promovarea identității în zona transfrontalieră Dolj, Olt, Mehedinți, Vidin, Montana, Vrata, Pleven” şi “Constrângeri în promovarea turismului tematic transfrontalier, în regiunea Dolj, Olt, Mehedinți, Vidin, Montana, Vrata, Pleven”, elaborarea şi difuzarea unui film despre cel puţin “7 trasee turistice tematice”, organizarea unor workshop-uri pentru tour-operatori, organizarea unor misiuni economice, a două trasee turistice demonstrative pentru autorităţi şi mass-media, realizarea unui portal de promovare a regiunii transfrontaliere şi turismului tematic (hartă digitală şi de poziţionare GPS a cel puţin 7 rute tematice).

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 15 luni şi este adresat autorităţilor regionale şi locale, agenţiilor de turism, tour operatorilor, ONG-urilor şi IMM-urilor din domeniul turismului din zona Dolj-Olt-Mehedinţi-Vidin-Montana-Vrata-Pleven.

Sursa: lupamea.ro