Coenzima Q10 (Ubichinona, CoQ10) este o substanţă prezentă în toate celulele organismului şi este indispensabilă desfăşurării nor¬male a proceselor biologice şi biochimice, datorită rolului major deţinut în transportul energiei necesare celulelor. Carenţa sa generează dereglări în procesele de oxidoreducere ce se desfăşoară la nivel celular şi cauzează astfel tul¬burări dintre cele mai diverse în funcţionarea organismului. Acest lucru se întâmplă chiar şi atunci când cantitatea de CoQ10 scade cu numai 25% faţă de normal. In cazul în care organismul nu dispune de necesarul de CoQ10 apar semnele insuficienţei cardiace, hipertensiu¬nii şi ale altor numeroase boli.

Coenzima Q10 este sintetizată în organism în cantitatea necesară pentru funcţionarea normală a celulelor până la vârsta de 30 de ani. In paralel cu procesul îmbă¬trânirii scade şi cantitatea de CoQ10 din organism, impunându-se suplimentarea sa prin hrană şi, respectiv, prin utilizarea supli-mentelor alimentare. Coenzima Q10 este o substanţă asemănătoare vitaminelor. Structura sa aminteşte de cea a vitaminei E, însă efectul antioxidant este mult mai puternic. Din punct de vedere biochimic, CoQ10 are rol reglator în procesul de generare a energiei ce se desfăşoară la nivelul mitocondriilor, acele centrale minuscule ale celu¬lelor unde se sintetizează mole¬culele de acid adenozintrifosforic, combustibilul cu cea mai mare încărcătură de energie produs de organismul uman.

CoQ10 mai este cunoscută şi sub denumirea de ubichinonă. Există 10 tipuri obişnuite de CoQ dar, dintre ele, numai CoQ10 face parte din structura celulelor umane. Alimen¬tele cele mai bogate în această sub¬stanţă sunt: somonul, macroul, sardelele, inima şi ficatul de bovine. Este cunoscut faptul că, în cazul diferitelor afecţiuni ale miocardului (cardiomiopatii), rata de supra¬vieţuire peste cinci ani este foarte mică în absenţa unui transplant de inimă care este deosebit de costisi¬tor (în SUA costul operaţiei se ridică la suma de 150.000 dolari). Din fericire astăzi, există şi o altă soluţie: în SUA, CoQ10 se află acum şi pe rafturile magazinului ali¬mentar de la colţul străzii, în timp ce în România doar foarte puţini oameni cunosc efectele terapeutice ale acestei substanţe. Uneori şi spe¬cialiştii dovedesc lacune semnifica¬tive în acest sens, în contextul în &care numeroase cercetări internaţionale au dovedit cu prisosinţă eficacitatea utilizării acestui supliment alimentar.

Spre sfârşitul anilor 80, dr. Peer Langsjoen (Temple, Texas) a anali¬zat datele a 806 pacienţi grav bol¬navi de inimă şi a ajuns la concluzia că tratamentul cu CoQ10 a adus ameliorări considerabile, având efect benefic asupra tuturor forme¬lor de cardiomiopatie. Mai târziu, cercetătorii italieni au constatat că după administrarea acestui supli¬ment alimentar la un număr de 1100 de persoane bolnave de inimă, la 80% dintre ei apar semne certe de ameliorare. In anul 1990, în cadrul simpozionu¬lui desfăşurat la Roma, având ca temă coenzima Q10, dr. W.V. Judy a prezentat rezultatele cercetărilor sale în acest domeniu. Timp de mai mulţi ani, el a administrat zilnic 100 mg Q10 unor pacienţi care anterior au suferit un infarct miocardic. Lotul cercetat era alcătuit din 180 pacienţi din clasa IV NYHA, stadiu al bolii deosebit de grav. Ulterior bolnavii au fost împărţiţi în două grupe distincte de câte 90 de per¬soane.

Pacienţii din prima grupă au primit în continuare numai medicamen¬tele tradiţionale, iar cei din grupa a 2-a au primit pe lângă acestea şi 100 mg Q10.

Citeste intreg articolul pe nonisirop.ro


Coenzima Q10
Super Coenzima Q10 Plus