Consiliul de Administraţie al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare RA a aprobat predarea, în baza unui Protocol de transmitere, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniului privat al statului, către Federaţiile Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (FOUAI). Până la această dată, a fost predată, prin protocol, către Federaţia Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Calafat Amenajarea de irigaţii Calafat-Băileşti şi, potrivit informaţiilor furnizate de UA Dolj, în prezent se lucrează la protocolul de predare-primire a Amenajării de Irigaţii Cetate-Galicea către FOUAI Moţăţei şi s-a întocmit referatul tehnic de predare a Amenajării de Irigaţii Nedeia-Măceşu către FOUAI Segarcea. „Consiliul de Administraţie al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare RA a aprobat predarea, în baza unui Protocol de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare RA, către Federaţiile Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii în temeiul prevederilor art. 27 alin (1) din Legea Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, a art. 73 alin (1) şi art. 76 alin (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005, cu modificările ulterioare, şi art. 5 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare”, a precizat purtătorul de cuvânt al Sucursalei Dunăre-Olt a ANIF RA – UA Dolj, ing. Emilian Mirea.

A început sezonul de irigaţii

La începutul lunii aprilie, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF RA) a început campania de irigaţii, primele beneficiare fiind suprafeţele de teren ale orezăriilor din Brăila şi Dolj. Astfel, pentru sezonul de irigaţii 2011, Sucursala Dunăre-Olt a ANIF RA – Unitatea de Administrare Dolj a încheiat contracte pentru irigaţii în amenajarile: Sadova-Corabia (care cuprinde organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii – OUAI – Dăbuleni, Călăraşi, Sadova, Ianca, Grojdibodu, Bechet-Ostroveni, Ştefan cel Mare), Cetate-Galicea (OUAI – Cetate, Moţăţei-Dobridor, Solvent Rodesco), Nedeia-Măceşu (OUAI – Segarcea, Padea, Măceşu, BâRCA) şi Bistreţ-Nedeia-Jiu (OUAI – Orezu Gighera, Gada Bio Agricultura Srl, Gada Immo Srl), pe o suprafaţă totală de 21.639 ha, cu un volum de apă contractat de 51.118,75 mii mc, având o valoare totală, rezultată din tariful de livrare a apei, de 8.196.826,56 de lei. Potrivit ing. Emilian Mirea, în prima etapă a campaniei de irigaţii, demarată la 27 aprilie a.c. este utilizată staţia de pompare SPA1 Orezărie. „Suprafaţa irigată, până la această este de 376 ha şi aparţine OUAI Orezu Gighera”, a precizat reprezentantul UA Dolj.

Pentru 2011, ANIF a încheiet cu agricultorii 269 de contracte multianuale de livrare a apei pentru irigaţii, valoarea acestora fiind de 6.472.828 de lei. În perioada imediat următoare se vor aplica udări şi pe suprafeţele cultivate cu legume.

Sursa: www.*************