FEDERAŢIA JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL ROMÂNIA
LANSEAZĂ JOI, 12 MAI, LA CRAIOVA, CENTRUL REGIONAL SUD – VEST AL PROIECTULUI
“ACŢIONĂM RESPONSABIL! – REŢEAUA SOCIALĂ RSC”

Craiova, joi, 12 Mai 2011 - Federația Junior Chamber International (JCI) România, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, alături de Asociația “Institutul pentru Politici Sociale” invită toate organizaţiile non-guvernamentale, companiile, asociaţiile de IMM-uri, camerele de comerţ, factorii de decizie şi mass-media la conferinţa de lansare al celui de-al 4-lea centru regional al proiectului „Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC”.

Centrul Regional Sud-Vest al proiectului “Acţionăm Responsabil! – Reţeaua Socială RSC” va fi lansat sub deviza “Egalitatea de şanse în domeniul RSC”, în data de 12 mai începând cu orele 09.00 AM la Hotel Helin din Craiova. Proiectul „Acţionăm Responsabil! – Reţeaua socială RSC” este un proiect în valoare de 3 milioane de Euro, ce se desfăşoară pe o durată de 3 ani, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferinţa de la Craiova este ce-a de-a 4-a din seria de conferinţe regionale, desfăşurate în perioada aprilie – iunie 2011, care îşi propun să prezinte obiectivele asumate în proiectul “Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC” şi să contribuie la coagularea unei reţele de multiplicatori de comportament responsabil la nivel naţional: Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Ploieşti şi Craiova.

Definirea egalităţii de şanse şi a drepturilor omului a început odată cu formarea Organizaţiei Naţiunilor Unite care, în 1948, la Geneva, a proclamat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Câteva decenii mai târziu, în anul 2000, la Nisa, Parlamentul European a proclamat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Scopul amândurora este acela de a promova dezvoltarea echilibrată şi durabilă pe baza respectării valorilor universale ale egalităţii, libertăţii, demnităţii şi solidarităţii

„Egalitatea de șanse este un principiu de bază al societăţilor moderne, iar integrarea în Uniunea Europeană a fost un mare pas pentru România. Cu toate acestea, România încă se confruntă cu probleme legate de accesul inegal al cetăţenilor la bunuri şi servicii, muncă şi educaţie şi are de făcut progrese semnificative în această direcţie.”, explică Rodica Lupu - Program Development Chairman JCI Europa, managerul proiectului.

În acest sens, lansarea Centrului Regional de Sud – Vest al proiectului „Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC” va aborda teme de interes public pentru regiune şi va prezenta ca şi referinţă proiecte similare ce se desfăşoară în zonă.
Temele de referinţă abordate la conferinţă vor dezbate :

1. Principiul egalității de șanse şi cum este acesta reflectat în realitatea concretă a comunităților românești. Care este gradul de cunoaştere şi de promovare al acestui principiu;
2. Despre modalitățile de combatere a discriminării și de promovare a egalității de șanse, care sunt acestea;
3. Piedici în implementarea principiului egalității de șanse;
4. Găsirea unor propuneri concrete pentru a promova egalitatea de șanse în mediile sociale și economice.

“Conform ultimelor studii de specialitate, un procent de aproximativ 80% dintre români sunt de părere că discriminarea este o practică larg răspândită, mai ales pe piaţa muncii, iar aproximativ 70% dintre aceştia susţin că practicile de discriminare sunt mult mai raspândite acum decât în urmă cu 5 – 6 ani. De asemenea, în ceea ce priveşte egalitatea între sexe, femeile continuă să câştige în medie cu 17.8% mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare oră lucrată, iar acestea (femeile) sunt încă slab reprezentate în funcţii de decizie politică şi economică, deşi la nivel European numărul lor a crescut constant în ultimul deceniu.”, explică managerul de proiect, reprezentantul JCI Europe, alegerea temei acestei conferinţe.

La conferinţa ce se va desfăşura la Craiova, pe data de 12 mai, vor participa ca şi vorbitori:

• Marius Ghenea – antreprenor si Business Angel;
• Dincă Marinica – viceprimar al municipiului Craiova si primar interimar;
• Sas Teodor Nicusor – viceprimar al municipiului Craiova;
• Nicolae Cuță – presedinte Asociatia Crono – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia;
• Camelia Mayer – vicepresedinte Asociatia Viziuni Culturale;
• Simion Ioan – antreprenor social.

Partea a doua a conferinței va consta într-o sesiune de prezentări de proiecte din sfera responsabilității sociale, desfășurate în regiune, cu discuții pe marginea acestora, continuând până spre orele 14.00 cu dezbateri, concluzii și direcții de acțiune.∗∗∗
Despre inițiatorii proiectului:

JCI România este o organizație de tineri lideri, antreprenori și profesioniști afiliată rețelei mondiale Junior Chamber International, care numără mai mult de 200.000 de membri în peste 120 de țări. Organizația activează în România din 2002, timp în care reprezentarea sa regională s-a extins în 16 orașe, prin intermediul celor peste 150 de membri ce activează în arii precum: business, comunitate, dezvoltare personală și internaționalism.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură o platformă de suport vitală proiectului, graţie infrastructurii, expertizei şi resurselor umane antrenate în acest scop. Portofoliul ministerial de proiecte cu finanţare europeană cuprinde iniţiative cu o componentă de responsabilitate socială precum “Cartea Dunării Albastre” şi “Academia Oracle”.

Asociaţia „Institutul pentru Politici Sociale” a fost creată pentru a răspunde nevoilor exprimate de grupurile defavorizate în ceea ce priveşte dreptul acestora de a participa activ în societate şi a accesului la resurse de orice natură. Printre proiectele sociale cu finanțare europeană derulate de Asociație în anul 2010 se regăsesc: „Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” și „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesaţi: www.actionamresponsabil.ro

Experți Regionali Centrul Regional Sud-Vest Proiectul „Actionam responsabil! – Reteaua Sociala RSC”:

Veronica Sigheti, veronica.sigheti@actionamresponsabil.ro tel: 0762 248 192
Alin Ghizasan, alin.ghizasan@actionamresponsabil.ro tel: 0762 248 184
Contact presă: Roxana Pavel, roxana.pavel@actionamresponsabil.ro, tel: 0722 222 021