Craiova, Rm Vâlcea, Caracal 28 octombrie 2011

Centrul pentru Reintegrarea Șomerilor Craiova a organizat în luna iulie a.c. o întâlnire între câteva zeci dintre beneficiarii săi și reprezentanții a trei angajatori importanți din județul Dolj. Dialogul s-a dovedit util ambelor părți și, astfel, CRS permanentizează o nouă formă de mediere pe piața muncii: întâlniri lunare între angajatori și șomeri.
“Dialogul Muncii” este o activitate ce se va desfășura în toate marile orașe din Oltenia, în funcție de solicitările societăților comerciale cu care ASEF are încheiate protocoale de colaborare, și în funcție de meseriile beneficiarilor înscriși în fiecare dintre cele 5 județe: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți.
Pe 28 octombrie 2011, “Dialogul Muncii” va avea loc, între orele 10,30 – 12,30 la Craiova, Rm. Vâlcea și Caracal.
La Craiova acțiunea se va desfășura la sediul Centrului pentru Reintegrarea Șomerilor, B-dul.Decebal, nr.83. Vor fi prezenți directorii și responsabilii de resurse umane din cadrul societăților comerciale Modexim, Casa Noastră și Novara.
La Rm.Vâlcea, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din evidențele Centrului nostru se vor întâlni cu angajatorii în sala de ședințe a AJOFM Vâlcea, Str. Dacia nr. 8 , bl. Transcozia, sc. B, et. II, iar la Caracal, județul Olt, evenimentul va avea loc la parterul hotelului Edinburgh, str. Cuza Vodă nr.4A.
Anticipăm o întâlnire interactivă, între cei interesați să recruteze personal și cei aflați în situația de a-și căuta un loc de muncă, un dialog transparent, la care vă invităm să participați, pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă atât șomerii cât și mediul economic din zona Olteniei.

Informații suplimentare la telefon 0351/427556, office@asociatiasef.ro sau la adresa www.asociatiasef.ro

Tania Levcenco
Manager Relații cu ComunitateaAsociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova este înfiinţată în 2002 iar din 2010 implementează, împreună cu partenerii săi: Tinguely International BV, Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii Craiova şi Institutul Social Oltenia, proiectul “Munca pe primul loc” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investește în oameni”! Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.
Centrul pentru Reintegrarea Şomerilor Craiova a fost înfiinţat la începutul anului 2011 în cadrul proiectului “Munca pe primul loc” şi își propune să sprijine un număr de 3.000 de șomeri (inclusiv persoane inactive) din regiunea SV Oltenia, prin oferirea de servicii de informare, consiliere profesională și mediere precum și de servicii de formare profesională.

Tinguely International BV – o companie, cu sediul în Olanda, ce face parte dintr-un holding care oferă servicii complete destinate pieţei muncii prin produse inovatoare care contribuie la dezvoltarea pieţei interne şi internaţionale în următoarele domenii: reintegrare pe piaţa muncii şi prevenirea absenteismului; intervenţii medicale de natură fizică si psihiologică; asigurări în domeniul pieței muncii; recrutare – consultanţă.
Facultatea de Științe Sociale, Universitatea Craiova este o instituţie de învătământ superior în domeniul stiinţelor umane, având următoarele specializări: Istorie, Geografie, Filozofie, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Știinţe politice și Jurnalism. Instituţia a implementat, în ultimii ani, ca titular sau partener, peste opt proiecte cu finanţare europeană.
Institutul Social Oltenia, înfiinţat în cadrul Universităţii din Craiova, susţine cercetarea ştiinţifică în domeniul social şi sprijină programele de dezvoltare socială. Își propune să ajute la crearea şi dezvoltarea unui cadru de înţelegere al rolului aplicativ al sociologiei în rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii și să contribuie la formarea unei culturi sociologice şi la dezvoltarea unor capacităţi de acţiune comunitară.