Guvernul a aprobat recent Regulamentul pentru înfiinţarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, organism tehnic în subordinea Ministerului Transporturilor. Potrivit HG 1.088 din 2 noiembrie, în ţară vor funcţiona 8 inspectorate teritoriale, conduse de câte un isnpector-şef.

În termen de 15 zile, inspectoratul va semna protocoale cu ARR şi RAR, în vederea desfăşurării activităţii specifice. Potrivit art. 7 din Regulament, ISCTR va exercita controlul repectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane şi a tuturor activităţilor conexe acestora.

Sunt exceptate autoturismele pentru uzul personal. Vorbim aici de regelemtări privind: regimul drumurilor, dimensiunile şi capacitatea admise ale autovehiculelor de transport, furnizarea şi recepţia bunurilor divizibile, achitarea diverselor taxe şi tarife de transport, reguli de conducere şi odihnă, pauze ş.a.m.d., echiparea cu limitatoare de viteză, transporturi rutiere de mărfuri cu capacitatea peste 3,5 t şi de persoane, la autovehicule cu cel puţin 9 locuri pe scaune, inclusiv al conducătorului, control tehnic în trafic al autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi persoane (cu caracteristicile de mai sus), controlul normelor de calitate a transportului, licenţe de transport, certificate de transport etc., licenţe de activităţi conexe transportului rutier, activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi a personalului de specialitate în transporturi rutiere, condiţiile de autorizare, licenţiere, certificare a operatorilor de transport, la solicitarea autorităţii emitente, ş.a.

Cei peste 300 de inspectori teritoriali vor putea reţine, retrage sau anula, după caz, licenţe de transport sau copii conforme, licenţe de traseu, autorizaţii de traseu sau copii conforme, certificate, atestate profesionale ale personalului de specialitate din transporturi, autorizaţii ale şcolilor de şoferi şi ale centrelor de pregătire a personalului specializat etc. De asemenea, inspectorii pot chiar imobiliza în trafic autovehicule şi pot suspenda dreptul de utilizare a unui autovehicul. Practic, nimic nu poate trece de inspectorul ISCTR, de la pregătirea şoferului şi/sau personalului de specialitate şi starea fizică a acestora, până la starea ultimului şurub al maşinii şi respectarea clauzelor din licenţa de transport; de la respectarea traseului şi utilizarea limitatorului de viteză, până la conformitatea actelor mărfii cu situaţia desfacerii la producător sau a recepţiei, la destinatar.

Nouapresa.ro