Dinamica anuală în sectorul construcţiilor plasează România pe locul 2 în UE-14, în luna august din anul 2011 faţă de luna corespunzătoare a anului trecut. România a înregistrat o creştere cu 6.3%, peste media europeană, de 0.6%. Creşterea trimestrială a activităţii construcţiilor poziţionează România pe locul 12 în UE-25 în trimestrul al doilea din anul 2011 comparativ cu trimestrul anterior. Avansul a fost de 0.8%, comparativ cu 1.3% în cazul mediei europene. Cu toate acestea, România rămâne pe minus la dinamica activităţii din sectorul construcţiilor în trimestrul al doilea din anul 2011 comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut, ocupând locul 18 în UE-26. Activitatea în sectorul construcţiilor s-a diminuat cu 4.1%, faţă de scăderea cu 2.7% la nivel european. Mai mult decât atât, România a înregistrat scăderi lunare ale activităţii în construcţii cu 4.5%, ocupând penultimul loc în UE-13. Media europeană a fost stabilă. Preţurile mici la bunurile şi serviciile de consum poziţionează România pe locul 2 în UE-27, în anul 2010. Preţurile se situează la 59% din media europeană. Bulgaria înregistrează cele mai mici niveluri ale preţurilor (51% din media europeană).
cvlpress.ro