DISTRIBUIȚI
1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 SteleVoteaza

Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna
Moţăţei, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Unirea și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Pleniţa, condus şi
reprezentat de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj, în calitate de lider de parteneriat, implementează proiectul
„Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. Jud. Mehedinţi, tronson 2“, Cod
SMIS: 120216, după aprobarea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6:
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat
sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind
regiunea Dunării, AP 1b – Legături rutiere, feroviare și aeriene.
Contractul de finanțare nr. 4325/29.05.2019 a fost încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de
Organism Intermediar responsabil cu obligaţiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție și contractare, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar responsabil cu obligaţiile aferente procesului
de monitorizare/implementare, și Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj, Unitatea
Administrativ-Teritorială Comuna Moţăţei, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Unirea, Unitatea AdministrativTeritorială Comuna Pleniţa, condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de
parteneriat.
Proiectul are ca obiectiv general creşterea gradului de accesibilitate a unei comunități totale de 15.384 de persoane
din județul Dolj la rețeaua TEN-T, comunitate localizată în zona rurală formată din 3 comune străbătute de drumul județean
DJ561 A – tronson 2.
Valoarea totală a proiectului: 91.176.413,10 lei
Valoarea finanţării nerambursabile: 88.798.230,68 lei
Durata proiectului: 89 de luni (08.05.2015 – 30.09.2022)
Date de contact: Consiliul Județean Dolj
Persoana de contact: Daniela Băluţă, director executiv Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte
cu Finanţare Internaţională
Tel./fax/e-mail: 0251.408.225/0251.408.245/dana_piriu@yahoo.com

Spune-ti parerea

Pentru a putea lasa comentarii logheaza-te cu contul CraiovaForum folosind formularul din partea dreapta sau Inregistreaza-te daca nu ai cont.