Traian Bãsescu: Uzina de la Craiova este un producãtor strategic al Ford...

Traian Bãsescu: Uzina de la Craiova este un producãtor strategic al Ford în Europa

331
0
DISTRIBUIȚI
1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 SteleVoteaza

Uzina Ford de la Craiova este unul din producãtorii strategici ai companiei Ford din Europa ºi programul pentru aceastã uzinã este de dezvoltare continuã, iar nivelul tehnologic atins aici se înscrie perfect în Parteneriatul strategic româno-american, a declarat marþi preºedintele Traian Bãsescu care a efectuat o vizitã la fabrica de autoturisme Ford Craiova.

„Sunt la Craiova pentru cã mã intereseazã creºterea producþiei în România ºi în primul rând a capacitãþilor noastre de export. Dupã cum ºtiþi economia româneascã reuºeºte în ultimul timp sã menþinã aproape echilibratã balanþa comerþului exterior ºi în opinia mea Uzina Ford de la Craiova este unul dintre marii jucãtori în perioada viitoare pentru ca România sã treacã la un sold al comerþului exterior pozitiv. Ce am vãzut azi aici este încurajator ºi am venit sã vãd chiar în uzinã din mai multe motive: ºtiu cã Ford este într-un proces de restructurare a producþiei sale în Europa, ºtiu cã sunt þãri în care ºi-a încetat sau urmeazã sã-ºi înceteze producþia ºi am vrut sã ºtiu care sunt perspectivele uzinei de la Craiova. Ce am aflat comunic public: uzina de la Craiova este unul din producãtorii strategici ai Ford din Europa iar programul pentru aceastã uzinã este de dezvoltare continuã”, a spus Traian Bãsescu.
ªeful statului a vorbit ºi despre producþia de motoare de la Ford ºi a subliniat cã fabrica a atins un înalt nivel de tehnologie care se înscrie perfect în Parteneriatul strategic dintre România ºi SUA din punctul de vedere al transferului de tehnologie.
„Foarte importantã este ºi dezvoltarea fabricii de motoare pentru cã dacã de anul trecut la Craiova se produce motorul de un litru care a fost declarat motorul anului 2012 pe piaþa automobilelor, iatã cã de ieri aici se produce ºi motorul de 1,5 litri. Am vorbit cu oamenii în secþii ºi sunt mulþumiþi, mulþi dintre ei au lucrat ºi pe vremea când uzina aparþinea Daewoo ºi au satisfacþia cã acum lucreazã într-una din cele mai moderne uzine auto din Europa în care nivelul de dotare din punct de vedere tehnologic este unul de vârf ºi am plãcerea sã subliniez faptul cã nivelul tehnologic atins la Craiova se înscrie perfect în Parteneriatul strategic româno-american pentru secolul XXI, în care unul dintre puncte este transferul de tehnologie. Ce se întâmplã la Craiova este transferul celei mai înalte tehnologii în construcþiile auto, fie cã vorbim de fabrica de motoare, fie cã vorbim de fabrica de asamblare a caroseriei unde sunt peste 360 de roboþi”, a detaliat Bãsescu.
Preºedintele a remarcat cã cifrele despre care se vorbea iniþial ca investiþie la Craiova ale companiei Ford au fost deja depãºite. Dacã iniþial s-a discutat de o investiþie de circa 600 de milioane de euro, în prezent s-au depãºit deja 800 de milioane de euro. Prin comparaþie, a adãugat ºeful statului, cea mai mare producþie pe care a atins-o Daewoo când uzina de la Craiova aparþinea grupului coreean a fost de 26.000 de maºini pe an, iar în 2012 Ford a realizat peste 30.000 de maºini într-un an în care înceta sã-ºi creascã producþia.
„Anul acesta, când realizeazã 360 – 365 de maºini pe zi, înmulþind cu numãrul de zile lucrãtoare putem ajunge la cifre mult mai mari. Eu m-aº bucura dacã anul acesta la Ford s-ar realiza 80.000 – 100.000 de maºini”, a completat preºedintele Bãsescu.
Totodatã, spre deosebire de anul trecut când erau doar opt IMM-uri care aprovizionau cu diverse componente Uzina Ford, astãzi sunt 42 de societãþi care produc componente ce se asambleazã în fabricã ºi aceasta reprezintã un procent de integrare de 40%, a mai spus Bãsescu.
ªeful statului ºi-a exprimat speranþa cã în curând va fi produs ºi un alt tip de maºinã la Ford Craiova ºi mãrturisit cã are acasã ºi un B-Max.
„Eu sper cã nu peste foarte mul timp se va începe ºi producþia altui tip de maºinã decât B-Max pe care trebuie sã vã spun cã îl am acasã, dar nu-l conduc ca sã nu fac ce-am fãcut cu Loganul zilele trecute ºi sper ca nu peste mult timp sã mai avem ºi alte tipuri de maºinã produse de Ford la Craiova. Concluzia mea este cã cei care lucreazã aici au locuri de muncã sigure având în vedere cã se simte o uºoarã creºtere pe piaþa auto sã sperãm cã ºi UE va ieºi din criza economicã, ceea ce va stimula creºterea cererii de autoturisme Ford. Mã bucurã foarte mult cã motoarele produse la Craiova de Ford se exportã aproape pe toate continentele, în Europa, America Latinã, Asia ºi sã sperãm cã în curând uzina de la Craiova va deveni unul din marii furnizori de motoare de 1,5 litri, nu numai de un litru”, a subliniat preºedintele Traian Bãsescu.

Sursa text: AGERPRES

Spune-ti parerea

Pentru a putea lasa comentarii logheaza-te cu contul CraiovaForum folosind formularul din partea dreapta sau Inregistreaza-te daca nu ai cont.