Program Pasapoarte - Acte necesare


 1. #1
  FREAKTUNING's Avatar FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist. FREAKTUNING este reprezentantul tuturor, idealul unui forumist.
  Data de inscriere
  02-10-2005
  Locaţie
  Craiova
  Varsta
  39
  Sex
  M
  Mesaje
  22,965
  Mesaje bazar
  795
  Putere Reputatie
  139
  Reputatie
  13696
  Puncte CF
  1339.7

  Program Pasapoarte - Acte necesare

  Program Pasapoarte Craiova

  Pentru depuneri cereri GHISEUL nr. 2 & GHISEIUL nr. 3:
  Luni - 8.30 - 16.30
  Marti: 8.30 - 18.30
  Miercuri: 8.30 - 16.30
  Joi: 8.30 - 16.30
  Vineri: 8.30 - 16.30

  Pentru Eliberari Pasapoarte GHISEUL nr. 1
  Luni - 8.30 - 16.30
  Marti: 8.30 - 18.30
  Miercuri: 8.30 - 16.30
  Joi: 8.30 - 16.30
  Vineri: 8.30 - 16.30


  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE DOLJ eliberează exclusiv:

  -I. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

  a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

  - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
  - chitanţă taxă consulară (C.E.C. Bank) – 32 lei;
  - chitanţă taxă paşaport simplu electronic (C.E.C. Bank ) – 244 lei; (*)
  - paşaportul anterior, dacă acesta există.

  NOTĂ:
  - documentele se depun personal, de către solicitanţi;
  - cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
  - la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
  - termenul de soluţionare a cererii nu poate depăşi 14 zile calendaristice;
  - termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 5 ani.

  b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

  - certificatul de naştere al minorului, în original şi în fotocopie;
  - document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
  - chitanţă taxă consulară (C.E.C. Bank) – 32 lei;
  - chitanţă taxă paşaport simplu electronic (C.E.C. Bank ) – 244 lei; (*)
  - paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

  NOTĂ:
  - la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;
  - documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită;
  - cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
  - la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
  - termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au împlinit 6 ani, valabilitatea este de 3 ani);

  C) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

  - cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
  - declaraţii de acord ale părinţilor/părintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie ;
  - chitanţă taxă consulară (C.E.C. Bank) – 32 lei;
  - chitanţă taxă paşaport simplu electronic (C.E.C. Bank ) – 244 lei; (*)
  - paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

  NOTĂ:
  - documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
  - cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
  - la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
  - termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani;

  II. PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR

  Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:
  1) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
  2) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
  3) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
  4) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
  5) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
  6) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

  Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar:
  - se percepe suplimentar un tarif de 100 lei (CEC Bank) sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.
  - nu se preiau impresiuni digitale .

  a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

  - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
  - chitanţă taxă consulară (C.E.C. Bank) – 32 lei;
  - chitanţă taxă paşaport simplu temporar (C.E.C. Bank ) – 84 lei; (*)
  - chitanţă privind achitarea tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar (CEC Bank) – 100 lei;
  - paşaportul anterior, dacă acesta există.

  NOTĂ:
  - cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
  - termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 3 zile lucrătoare;
  - termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de 12 luni.

  b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

  - certificatul de naştere al minorului, în original şi în fotocopie;
  - document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
  - chitanţă taxă consulară (C.E.C. Bank) – 32 lei;
  - chitanţă taxă paşaport simplu temporar (C.E.C. Bank ) – 84 lei; (*)
  - chitanţă privind achitarea tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar (C.E.C. Bank) – 100 lei;
  - paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

  NOTĂ:
  - documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită;
  - cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
  - termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 3 zile lucrătoare;
  - când minorul nu este prezent la depunerea cererii, părinţii vor ataşa şi doua fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm;
  - termenul de valabilitate a paşaportului simplu temporar pentru minori este de 12 luni;

  c) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

  - cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
  - declaraţii de acord ale părinţilor/părintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie ;
  - document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
  - chitanţă taxă consulară (C.E.C. Bank) – 32 lei;
  - chitanţă taxă paşaport simplu temporar (C.E.C. Bank ) – 84 lei; (*)
  - chitanţă privind achitarea tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar (CEC Bank) – 100 lei;
  - paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

  * Aceste preţuri intră în vigoare începând cu data de 02.07.2010. Chitanţele CEC Bank S.A. care sunt plătite anterior datei de 02.07.2010 vor fi luate în considerare la valorile respective, şi se vor elibera documente fără a se solicita vreo diferenţă de plată.
  ADRESA INSTITUŢIE:
  CRAIOVA, STR. AMARADIA, NR. 32-34
  TELEFON/FAX: (0251) 422.091


  Valabil incepand cu 02.07.2010
  Fisiere atasate Screen shot 2011-03-11 at 4.43.03 PM.png  

 2. #2
  Newcomer otzu999's Avatar otzu999 nu prea este agreeat de catre ceilalti utilizatori
  Data de inscriere
  28-03-2010
  Sex
  M
  Mesaje
  21
  Mesaje bazar
  81
  Putere Reputatie
  0
  Reputatie
  -18
  Puncte CF
  11.0
  daca pasaportul anterior nu-l mai gasesc e vreo problema?
  Vrei mai putine reclame? Inregistreaza-te sau logheaza-te

Tags for this Thread

Google+

Cautati logo-ul CraiovaForum?

Iata cateva variante: