BURSE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

BURSE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

12,690
0
DISTRIBUIȚI
1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 SteleVoteaza

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 2900 locuri la licență-buget (din care 33 de locuri sunt destinate candidaţilor de etnire romă) și 1670 locuri-buget la master (din care 13 sunt destinate candidaţilor de etnire romă).

Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 96 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

Universitatea din Craiova pune la dispoziția studenților săi un sistem de burse unic în țară, precum și mai bine de 250 parteneriate cu mari universităţi din întreaga lume.

 

Bursele de performanţă se acordă:

– studenţilor integralişti de la programele de licenţă și master cursuri de zi, începând cu anul II de studiu;

– se acordă pe durata unui an universitar;

-pentru rezultate profesionale de excepţie (media generală pe ultimele două semestre să fie 10 (condiție eliminatorie);

-activitate de cercetare ştiinţifică (membru în contracte de cercetare, premii obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice studenţeşti, articole publicate în reviste naţionale sau internaţionale şi/sau cărţi de specialitate, invenții, brevete);

– implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat.

 

Bursa de merit se acordă:

– studenţilor integralişti, şcolarizaţi în regim bugetat, cursuri de zi, studii de licență și master;

– se acordă pe durata unui semestru;

– media minimă este stabilită în funcţie de profilul facultăţii  (minim 9,00 pentru facultăţile cu profil uman şi minim 8,00 pentru facultăţile cu profil real).

– pentru studenții din anul I, semestrul I, bursa de merit se acordă pe baza rezultatelor de la examenul de admitere iar pentru anul II și următorii, pe baza rezultatelor din anul anterior;

– pentru studenții din toți anii de studiu, semestrul II (licență și master, bursa de merit se acordă studenților care îndeplinesc condiția de medie, după rezultatele sesiunii de iarnă);

 

 

 

 

Bursa socială se acordă

– la cerere, studenţilor integraliști de la cursurile de zi, licenţă şi masterat, pe durata unui semestru universitar;

– se acordă studenților orfani sau în funcție de situația de sănătate a studentului și situația materială a familiei acestuia;

– în limita de 10% din fondul total de burse alocat universităţii;

– pot beneficia de bursă socială din alocaţiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform legii.

– la propunerea comisiilor de burse pe facultate şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie se pot acorda din venituri proprii extrabugetare ale facultăţilor, la cerere, burse sociale studenţilor şcolarizaţi în regim cu taxă, conform legii.
Bursă de ajutor social ocazional:

– indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de bursă

– pe baza cererii studentului care se încadrează în anumite situaţii: pentru îmbrăcăminte (de maxim două ori în decursul unui an universitar), de maternitate sau în caz de deces.

 

Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă

– susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, cultural-artistică sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate.

– lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie.

 

Bursa INCESA se acordă:

– studenţilor implicaţi în activități de cercetare aplicată cu finalitate şi utilitate dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova;

– studenţilor implicaţi în activități de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universităţii din Craiova;

– studenţilor implicați în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie;

– studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

– lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie.

 

Studenţii pot primi şi burse de la persoane fizice sau juridice – agenţi economici, asociaţii  nonguvernamentale, fundaţii etc. – pe baza de contract încheiat direct cu studenţii.

 

CAZARE

Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:

Campus Agronomie

Campus Mecanică

Campus Electrotehnică

Campus Educaţie Fizică şi Sport

 

 

 

CAZARE

Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:

Campus Agronomie

Campus Mecanică

Campus Electrotehnică

Campus Educaţie Fizică şi Sport

 

 

Spune-ti parerea

Pentru a putea lasa comentarii logheaza-te cu contul CraiovaForum folosind formularul din partea dreapta sau Inregistreaza-te daca nu ai cont.