Controale DSVSA înainte de Paște

Controale DSVSA înainte de Paște

20,211
0
DISTRIBUIȚI
1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 SteleVoteaza

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj va lua măsuri pentru a preveni apariția îmbolnăvirii oamenilor prin consumul de alimente în perioada premergătoare și în timpul Sărbătorilor Pascale.

În vederea prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare, în această perioadă când se consumă o cantitate mai mare de carne, se vor lua câteva măsuri. Vor avea loc mai multe controale sanitare veterinare referitoare la modul în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de miel şi ouăle pentru consum, precum şi alte alimente de origine animală. 

  1. Măsuri tehnico-administrative:

Direcţia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj, a stabilit un program de lucru  pentru perioada 05.03-07.04.2018, în baza căruia, toţi medicii veterinari din cadrul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi circumscripţiilor sanitare veterinare zonale, vor controla și verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale. De asmenea, se vor verifica și pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alimentaţie publică.

La nivelul DSVSA Dolj, al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al circumscripţiilor sanitare veterinare zonale, în perioada 05.03-07.04.2018, inclusiv sâmbăta și duminica, vor fi afișate câteva date de contact ale unei persoane responsabile din instituție, pe care consumatorii o pot contacta în vederea constatării nerespectării normelor sanitare veterinare. 

În vederea conştientizării consumatorilor asupra riscurilor pentru sănătatea publică care decurg în cazul tăierii animalelor  neidentificate în spaţii neaprobate, fara documente veterinare şi fără supraveghere sanitară veterinară, DSVSA Dolj va emite comunicate de presa in acest sens. În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri amenajate şi autorizate va exista personal sanitar veterinar, inclusiv sâmbata şi duminica.

Dacă, în urma controalelor sanitare veterinare, se constată faptul că, în târgurile de animale, în pieţele agroalimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, DSVSA Dolj va aplica măsura suspendării activităţii până la remedierea tuturor probeleme şi va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare.

Proprietarii exploatatiilor  de bovine, suine, caprine si ovine sunt obligati sa notifice permanent, in termenul prevazut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de libera practica imputernicit, informatiile referitoare la miscarile animalelor (cumparari, vinzari) si evenimentele intervenite (fatari,mortalitati) in exploatatie.   

Sacrificarea mieilor

Sacrificarea mieilor se va realiza în unităţi de abatorizare si centre de sacrificare, autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare şi publicate pe site-ul ANSVSA, unde sunt respectate condiţiile de igienă stabilite în Reg. (CE) nr. 852/2004 privind cerinţele generale de igienă pentru alimente şi Reg. (CE) nr. 853/2004 care stabileşte cerinţele specifice de igiena pentru produsele de origine animală.

Propietarii  de miei s-au iezi au voie sa-si sacrifice animalele  in curte, pentru consumul propriu. Nu au voie sa vinda miei  sacrificati .

Măsurile care trebuie luate asupra produselor de origine animală:

  1. Carnea de miel

– identificarea şi monitorizarea tuturor fermelor sau gospodăriilor particulare de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorilor din domeniul alimentar înregistraţi/autorizaţi sanitar veterinar care desfăşoară activităţi de procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta;

– controlul stării de sănătate a animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare, care sunt sănătoase, crescute în gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile;

– verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, în toate unităţile de tăiere aprobate, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 180/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv verificarea formularelor de mişcare;

– verificarea condiţiilor privind transportul mieilor, care trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora;

– verificarea pe timpul transportului a respectării temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată, inclusiv modul de marcare şi etichetare a acesteia;

– verificarea depozitării şi comercializării cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni în spaţii improvizate, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare;

– verificarea modului în care sunt marcate carcasele de miel cu respectarea prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman,;

– verificarea documentelor legale care însoţesc transportul şi care atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar.

  1. Ouă şi produse din ouă destinate consumului uman

– identificarea şi monitorizarea tuturor producătorilor şi comercianţilor care valorifică ouă pentru consum uman şi a tuturor fermelor producătoare şi a centrelor de ambalare  ouă;

– verificarea condiţiilor privind transportul ouălor, care trebuie efectuate numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi suspendarea autorizării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare;

– verificarea depozitării şi comercializării ouălor şi interzicerea desfăşurării activităţii în spaţii improvizate, în care nu este asigurată temperatura şi starea de igienă corespunzătoare;

– interzicerea comercializării ouălor care nu provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)  nr. 1234/2007 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– efectuarea examenului ovoscopic de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari, precum şi verificarea modului în care sunt îndeplinite condiţiile de desfacere a acestora în pieţele agroalimentare;

– interzicerea comercializării ouălor cu coaja crapată sau lovită, retragerea de la vânzare a acestora şi dirijarea pentru valorificare în scopuri tehnice, confiscarea sau distrugerea acestora;

– verificarea modului în care sunt marcate ouăle, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.589/2008 privind regimul de comercializare a ouălor.

  1. Lapte şi produse din lapte

Comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA judeţene, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008.

Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final,  sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui.

Producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine.

Brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate în pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, etc).

Brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc). Sunt permise transportul şi păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), cu condiţia că acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilitătii produselor.

Comercializarea directă către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, a brânzeturilor obţinute de producătorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

In vederea asigurării trasabilităţii brânzeturilor comercializate către consumatorul final, acestea trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, etc.

În acest sens, se pot utiliza metode diferite de etichetare, cum ar fi:

– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;

– utilizarea de pungi imprimate;

– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat.

Laptele şi brânzeturile obţinute de către producătorii agricoli trebuie să fie sigure pentru sănătatea consumatorilor şi să nu conţină germeni patogeni care să producă toxiinfecţii alimentare la om.

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea pieţelor agroalimentare vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare pentru transportul, depozitarea  şi comercializarea laptelui şi a brânzeturilor obţinute de producătorii agicoli.

  1. Alte produse sau alimente de origine animală

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora şi a alimentelor care, în urma controlului sanitar veterinar, au fost declarate necorespunzătoare.

Se va interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.

Se va verifica modul în care se efectuează certificarea şi marcarea produselor de origine animală, având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 10/2008. Carnea provenită din abatoarele autorizate sanitar veterinar va fi depozitată cu respectarea condiţiilor de igienă şi a condiţiilor de temperatură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 şi în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Foto:www.doctorulzilei.ro

 

 

Spune-ti parerea

Pentru a putea lasa comentarii logheaza-te cu contul CraiovaForum folosind formularul din partea dreapta sau Inregistreaza-te daca nu ai cont.