Doljul urcă modest panta muncii. Cifrele angajatorilor, angajaților și contractelor de muncă...

Doljul urcă modest panta muncii. Cifrele angajatorilor, angajaților și contractelor de muncă în 2017

7,110
0
DISTRIBUIȚI
1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 SteleVoteaza

Numărul angajatorilor, al angajaților și al contractelor de muncă a crescut în primele trei luni ale anului în curs, comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Linia, deși ascendentă, este una modestă, care păstrează tiparele evoluției înregistrate din 2014 până în prezent.

Din raportul de activitate pe trimestrul I din 2017 (lunile ian., feb, și mar.) făcut public de Inspectoratul Teritorial de Muncă (DOLJ), reiese că, la nivelul judetului Dolj, la 31 martie 2017, existau 172.831 contracte individuale de muncă active, înregistrate de 15.961 angajatori din judeţul Dolj, pentru care desfăşoară activitate 145.626 salariaţi.

Situaţia comparativă a acestor indicatori, la martie 2014, 2015, 2016 și 2017, este redată în imaginile de mai jos.

Conform datelor ITM Dolj, incidența contractelor de muncă cu timp parțial și a celor cu normă întreagă și salariul minim pe economie la nivelul județului Dolj este în scădere în ultima parte a perioadei de raportare.

Nr. Crt Indicator ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017
1 Contracte active, din care: 170.173 170.516 172.307
2 CIM cu timp partial 31.836 31.865 32.201
3 (% din 1) 18,71 18,69 18.69
4 CIM cu norma intreaga, din care 138.337 138.651 140.106
5 (% din 1) 81,29 81,31 81,31
6 CIM cu 8h si min/ec 32.622 47.915 48.572
7 (% din 4) 23,58 35,56 34,67

La 31.03.2017, la nivelul judeţului Dolj, erau 1.046 angajatori cu peste 21 salariaţi, din care 709 angajatori sunt cu capital integral privat. În trim. I 2017, la I.T.M. Dolj au fost înregistrate 59 contracte colective de muncă încheiate la nivel de unitate şi 28 acte adiţionale la contractele colective de muncă înregistrate, se mai arată în raportul realizat de Inspectorat.

La data de 31.03.2016, în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj figurau înregistrate 336 contracte colective de muncă active.

  30.03.2015 28.03.2016 31.03.2017
Societăţi cu peste 21 de salariaţi 1036 1060 1046
Număr de Contracte colective de muncă active

(incidenta acestora in numărul total de societăți care aveau această obligație)

502

 

(48,45%)

449

 

(42,34%)

336

 

(32,12%)

Analizând datele statistice prezentate în tabelul de mai sus, se observă că aprox 32% dintre cele 1.046 existente la 31.03 a.c. au îndeplinit această obligaţie, în scădere cu 10% faţă de situaţia existentă la 30.03.2016.

Situația acțiunilor de control Relații de Muncă

În trim. I 2017, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă au verificat 445 agenţi economici la care desfăşurau activitate un număr de 14.639 salariaţi din care 8.071 femei. În urma verificărilor, au fost stabilite 365 de măsuri de remediere și au fost aplicate 27 de avertismente dintr-un număr total de 36 sancțiuni contravenționale.

Din cei 445 de angajatori verificaţi în trim. I 2017, aproximativ 1% au fost depistaţi şi sancţionaţi pentru utilizarea de personal fără forme legale de angajare.

În trim. I 2017 inspectorii de muncă au depistat 105 persoane care lucrau fără forme legale la 6 societăți comerciale, dintre care 4 au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 50.000 lei, iar pentru celelalte 2 (la care au fost depistate 94, respectiv 6 persoane la negru) documentele au fost înaintate organelor competente în vederea continuării cercetărilor sub aspect infracţional.

Munca semideclarată, la ”modă”

O concluzie e inspectorilor de muncă este că, odată cu diminuarea, în ultimiii ani, a muncii nedeclarate, a crescut incidența muncii semideclarate care se manifestă prin: subdeclararea timpului de lucru din contractele de muncă și implicit a drepturilor salariale; subdeclararea drepturilor salariale până la nivelul salariului minim garantat în plată, sau chiar sub nivelul acestuia; neevidențierea orelor suplimentare și a orelor de noapte și neplata drepturilor salariale aferente acestora; neefectuarea concediunlui de odihnă și neplata acestuia; suspendarea executării contractelor individuale de muncă fără acordul salariatului şi neîntreruperea în fapt a activităţii acestuia

Domeniile în care munca semi-declarată are cea mai mare incidență, potrivit ITM Dolj, sunt:

 • Construcții
 • Comerț
 • Prestări servicii
 • Pază
 • Transporturi
 • Industria ușoară
 • Alimentație publică
 • Restaurante

Aproximativ 30% din acțiunile de control desfășurate în trim. I 2017 au vizat angajatori ce figurau în Revisal cu contracte individuale de muncă cu timp parțial și/ori contracte individuale de muncă cu salariul minim pe economie.

În ultima parte a trim. I 2017, I.T.M. Dolj a desfășurat o campanie de verificare și în unitățile de învățământ liceal și profesional doljean. În cele 27 de unități de învățământ vizitate în trim. I au fost constatate 39 deficiențe pentru care inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere cu caracter permanent și au aplicat 15 avertismente la 13 unități de învățământ.

De asemenea, I.T.M. Dolj a efectuat acțiuni mixte de control în colaborare cu Jandarmeria, I.P.J., O.R.I., A.N.A.F., C.J.P., A.J.O.F.M.. Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

Număr acţiuni de control efectuate 469
Număr sancțiuni contravenționale 305
Număr amenzi 12
Valoare amenzi 71.000
Nr. de unități a căror activitate a fost sistată: 0
Nr. de echipamente a căror funcționare a fost oprită: 8

Cinci evenimente mortale în primele trei luni din 2017

În trim. I 2017 au fost comunicate 58 de evenimente (din care 5 evenimente mortale), a căror cercetare nu a fost finalizată până la data prezentului raport. Față de perioada similară din anii anteriori s-a înregistrat o creștere a numărului evenimentelor comunicate de angajatori (53 in trim. I 2016 si 35 în trim. I 2015).

Evenimente comunicate Nr total
2017 58 din care soldate cu deces 5
   
    patologic 3
    accident circulatie 1
    in procesul de munca 1
   
2016 53 din care soldate cu deces 4
patologic 3
accident circulatie 1
2015 35 din care soldate cu deces 4
   
    patologic 3
    in procesul de munca 1

 

La 31.03.2017 numărul carnetelor de muncă neridicate de titular sau de către angajatorii din Dolj era de 10.644. Dintre acestea aproximativ 1.500 nu pot fi certificate din cauza absenţei unor documente (acte adiţionale, decizii de încetare, state de plată a salariilor etc.) care trebuiau predate de către angajatori.

65 de persoane juridice și 530 de persoane fizice au solicitat extrase din Revisal 

In trim. I al anului 2017 la I.T.M. Dolj au fost înregistrate 659 de solicitări privind eliberarea cu titlu gratuit a extraselor din Revisal pentru 1.936 de CNP-uri. Solicitările au fost adresate de instanțe judecătorești, Secții de Poliție, cabinete de avocatură și Birouri de Executori Judecătorești. Totodată, la solicitarea a 65 de persoane juridice I.T.M. Dolj a eliberat, în condițiile Ordinului M.M.F.P.S. nr. 826/28.05.2014 actualizat, 300 de extrase din Revisal, iar la solicitarea a 530 de persoane fizice, tot atâtea extrase din Revisal.

Inspectorii au constatat că 342 persoane lucrau legal, dar primeau și ajutor social

ITM Dolj a verificat și baza de date a persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social, pe baza listelor nominale transmise lunar de A.J.P.I.S.. Astfel, în perioada 01.01-01.04.2017 au fost verificate 41.817 persoane, din care 342 persoane au fost identificate ca având la data verificării contracte individuale de muncă active.

Aproape 280 de doljeni au reclamat la ITM nereguli în derularea contractelor de muncă.

Principalele aspecte reclamate în anul 2017 s-au referit la:

 • neplata drepturilor salariale
 • munca suplimentara
 • neacordarea/necompensarea concediului de odihna
 • neeliberarea de angajator a documentelor (copie CIM, adeverinte, etc)
 • nerespectarea repausului saptamanal
 • timp de munca diferit in CIM fata de ce se presteaza
 • munca fara forme legale
 

Perioada

Trim. I 2015 Trim. I 2016 Trim. I 2017
Nr. petiții 233 272 279

Spune-ti parerea

Pentru a putea lasa comentarii logheaza-te cu contul CraiovaForum folosind formularul din partea dreapta sau Inregistreaza-te daca nu ai cont.